ВАЖНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НИ

  • Nam elementum
    Nam elementum
  • Aenean sollicitudin
    Aenean sollicitudin

СКЛАДЪТ НЯМА РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ

ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА СЕ УГОВАРЯ СРЕЩА ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ СЪЩАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА.

КЛИЕНТЪТ ЩЕ ПОЛУЧИ ПРОФОРМА ФАКТУРА ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ. ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА  (СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО) СЕ ИЗДАВА ДАНЪЧНА ФАКТУРА.